تاریخ : یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ 12 صفر 1443 Sunday, 19 September , 2021

سواد رسانه ای

۱۵مرداد
چگونه مصرف رسانه‌ای کودکان را کنترل کنیم؟

چگونه مصرف رسانه‌ای کودکان را کنترل کنیم؟

معاون انجمن سواد رسانه ای ایران گفت: یکی از راهکارهای رژیم مصرف و پیاده سازی رژیم مصرف در جامعه در اختیار بودن ابزارهای کنترل والدین برای والدین است تا بتوانند رژیم مصرف کودکان را کنترل کنند.