تاریخ : یکشنبه, ۱۶ بهمن , ۱۴۰۱ Sunday, 5 February , 2023

سواد رسانه ای

15مرداد
چگونه مصرف رسانه‌ای کودکان را کنترل کنیم؟

چگونه مصرف رسانه‌ای کودکان را کنترل کنیم؟

معاون انجمن سواد رسانه ای ایران گفت: یکی از راهکارهای رژیم مصرف و پیاده سازی رژیم مصرف در جامعه در اختیار بودن ابزارهای کنترل والدین برای والدین است تا بتوانند رژیم مصرف کودکان را کنترل کنند.