تاریخ : شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Saturday, 18 May , 2024

مطالب سوادرسانه ای - هنریاران نیوز

28بهمن
کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات سوادرسانه‌ای منتشر شد

کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات سوادرسانه‌ای منتشر شد

کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات سوادرسانه‌ای به اهتمام دکتر محمد سلطانی‌فر و گروهی از متخصیص حوزه علوم ارتباطات منتشر شد

15مرداد
چگونه مصرف رسانه‌ای کودکان را کنترل کنیم؟

چگونه مصرف رسانه‌ای کودکان را کنترل کنیم؟

معاون انجمن سواد رسانه ای ایران گفت: یکی از راهکارهای رژیم مصرف و پیاده سازی رژیم مصرف در جامعه در اختیار بودن ابزارهای کنترل والدین برای والدین است تا بتوانند رژیم مصرف کودکان را کنترل کنند.

15مرداد
کسی که سواد رسانه ای ندارد، طعمه خواهد شد

کسی که سواد رسانه ای ندارد، طعمه خواهد شد

در عصر حاضر سخن از اهمیت رسانه عبث و بیهوده است، زیرا رسانه آنچنان در تار و پود زندگی مردم تنیده شده که برای بیان اهمیت آن باید از اهمیت زیستن گفت و زمان آن رسیده که زندگی را با این مهمان ناخوانده تطبیق دهیم.

15مرداد
سواد رسانه ای؛ نیاز پیشرفت جامعه امروز

سواد رسانه ای؛ نیاز پیشرفت جامعه امروز

اگر سواد رسانه ای را علم تنظیم كننده روابط میان مخاطب و رسانه ها براساس هنجارهای درونی شده بدانیم، نباید از جایگاه آن در سیاست های رسانه ای كشورها غافل شویم.