تاریخ : شنبه, ۲۹ مرداد , ۱۴۰۱ Saturday, 20 August , 2022

مقاله

02اسفند
هنر متجدد و بازاری

هنر متجدد و بازاری

گرچه هنوز جامعه ي دوقطبي فرهنگي ما، اشاعه دهنده ي سنت گرايي است، ليكن شور و شرر تجدد و مدرنيته نيز گاهي بر دلهاي هنرمندان تازه به دوران رسيده ي ما سايه مي افكند