تاریخ : شنبه, ۸ مهر , ۱۴۰۲ Saturday, 30 September , 2023

مقاله

02اسفند
هنر متجدد و بازاری

هنر متجدد و بازاری

گرچه هنوز جامعه ي دوقطبي فرهنگي ما، اشاعه دهنده ي سنت گرايي است، ليكن شور و شرر تجدد و مدرنيته نيز گاهي بر دلهاي هنرمندان تازه به دوران رسيده ي ما سايه مي افكند