تاریخ : شنبه, ۸ مهر , ۱۴۰۲ Saturday, 30 September , 2023

زن

15مرداد
زن در نگاه صوفی

زن در نگاه صوفی

نویسنده ترک، سلیمان اولوداغ، با بررسی منابع گوناگون درباره زنان صوفی و تصوف در اسلام، صوفی گری زنان، پاکدامنی زنان، سیر و سلوک زنان عارف با ظرافت و دقت و ذکر شواهد بسیار سخن گفته است.