تاریخ : شنبه, ۸ مهر , ۱۴۰۲ Saturday, 30 September , 2023

مطالب مقالات - هنریاران نیوز

11آذر
بازتاب وضیعت اجتماعی ایران دوره مشروطه

بازتاب وضیعت اجتماعی ایران دوره مشروطه

دوره مشروطه یکی از دوره های بسیار مهم تاریخ ایران است که در آن برای اولین بار اندیشه هایی مانند آزادی، برابری و قانون در جامعه مطرح شد

02اسفند
نگاهی به مصائب بازار هنر در ایران

نگاهی به مصائب بازار هنر در ایران

علم اقتصاد مدرن به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم به بعد به طور انکارناپذیری با سایر علوم و حوزه‌ها ارتباطات میان‌رشته‌ای برقرار کرده است. شاهد این امر گرایش‌های مختلفی است که زیرمجموعه علم اقتصاد قرار گرفته‌اند و به مرور حوزه ادبیاتی آنها گسترده‌تر شده است. بدین ترتیب که متخصصان حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاددانان، توجه خود را به صورت عمده به یک حوزه پژوهشی میان‌رشته‌ای خاص معطوف ساخته‌اند.